สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกรสิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

           การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างกระบวนกร “สิทธิเด็กกับการปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก” ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน  2559 ณ โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการทำงานร่วมกับมูลนิธิเพื่อการยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (ECPAT) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นของการละเมิดสิทธิเด็กจากสื่อออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็กในมูลนิธิ สถานสงเคราะห์และ ครูในโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 20 คน อันนำไปสู่การสร้างวิทยากรกระบวนการที่สามารถขยายผลความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายต่อไปได้ โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ เครื่องมือ และให้โจทย์ในการสร้างกิจการการเรียนรู้ในประเด็นได้แก่ รักบนโลกออนไลน์ การล่อลวงผ่านสื่อออนไลน์ Cyber Bullying และพรบ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 หัวข้อนั้นได้ถูกถอดเป็นแผนกิจกรรมและสามารถเป็นแนวทางในการนำไปใช้กับเด็กๆ ที่หลากหลายพื้นที่ได้


 

 

 

 

 เมื่อ : 02 ธ.ค. 2559 เวลา 14:56:56 น.    เข้าชม : 495 ครั้ง

 

<< ย้อนกลับ