สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893อบรมคุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรี จำนวน 100 วันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ We Train International House

           กิจกรรมเสริมความรู้ในประเด็นมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็กในองค์กร และการปกป้องเด็กจากภัยบนสื่อออนไลน์ คุณครูจากวิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจทั้งสาขาสะพานใหม่และสาขานนทบุรีรวมกว่า 100 คน

     มีการให้ความรู้เรื่อง DQ ความฉลาดทางดิจิทัล ให้กับคุณครูวิทยาลัยผ่านแบบประเมินทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และทำกิจกรรม "Cyber Bullying" เพื่อรับทราบปัญหาและสร้างความตระหนักอันนำไปสู่การให้ความรู้กับเด็กๆ ในห้องเรียนต่อไป 

     และวันที่สองของการอบรม เรียนรู้เรื่องการเสริมสร้างมาตรฐานการคุ้มครองเด็กภายในองค์กร โดยวิทยากรจากมูลนิธิสยามแคร์ ได้ทำกิจกรรมและนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบคุ้มครองเด็กภายในองค์กร อันประกอบไปด้วย การวางแผนจัดทำนโยบาย การคัดเลือกรับบุคลากร การฝึกอบรมให้ความรู้ ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การรายงานข้อมูลเมื่อเกิดการล่วงละเมิดเด็ก และการเข้าถึงเด็กโดยคนภายนอก ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์กรนำไปปรับใช้ได้เลย โดยก่อนเสร็จสิ้นการอบรมครูได้ร่วมกันจัดทำนโยบายคุ้มครองเด็กที่สามารถนำไปปฏิบัติใช้ในองค์กรได้เลย และยังเก็บข้อมูลความรู้ดีๆ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่ทำงานกับเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องและเหมาะสมไปปรับใช้อีกด้วย

     ตลอดสองวันที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมมีความตระตือรือร้นและเรียนรู้อย่างสนุกสนานมากๆ สมกับใบประกาศนียบัตรที่เราตั้งใจทำให้กับครูทุกๆ คน ขอบคุณครูแกนนำจากทั้ง SBAC สาขาสะพานใหม่ และสาขานนทบุรีเป็นอย่างมากครับ


 

 เมื่อ : 01 ส.ค. 2560 เวลา 20:19:36 น.    เข้าชม : 505 ครั้ง

 

<< ย้อนกลับ