สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893การอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครูในการใข้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

           การอบรมเชิงปฎิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพครูในการใข้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

     ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น
          - กิจกรรม Digital Use -เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ
          - กิจกรรมDQ (Digital Intelligence Quotient) ทักษะความฉลาดทางดิจิทัลวิเคราะห์จากภาพและข่าว พร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่ได้รับเพื่อเชื่อมแต่ละประเด็นว่าพฤติกรรมในข่าวหรือในสื่อดิจิทัลนั้นสอดคล้องสะท้อนถึงการขาดทักษะด้านใด
         - กิจกรรม การสร้างสื่อจาก Application Pic collage ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ใช้ทักษะในการสืบค้น สกัดข้อมูลที่ได้ และสร้างออกมาเป็นสื่อ
         - Workshop ส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล โดยการวิเคราะห์สื่อ โดยใช้นวัตกรรม QR Code มาเป็นเครื่องมือเสริมในการเรียนรู้


 
 
 เมื่อ : 20 ธ.ค. 2560 เวลา 10:41:42 น.    เข้าชม : 1645 ครั้ง

 

<< ย้อนกลับ