สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (446) - ทุกปี

 

การอบรมครูแกนนำเพื่อการใช้ ICT อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค...

   เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส จ.พระนครศรีอยุธยา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการดีๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับครูแกนนำในการใช้ ICTอย่างปลอดภ...

เมื่อ : 20 ส.ค. 2557 เวลา 15:15:43 น.  เข้าชม : 466 ครั้ง

 อบรมการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหร...

   ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจัดอบรมการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล ณ โรงแรมแกรนด์ทาว์เวอร์อินน์ พระราม 6 ชั้น ...

 เมื่อ : 04 ก.ค. 2557 เวลา 11:08:24 น.   เข้าชม : 976 ครั้ง

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช ...

   ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2557 ภายในงานลานสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556 “สานพลัง สร้างสุขภาวะ” ณ ศูนย์ประชุม Impact Forum เมืองทองธานี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชได้จัดบูธเด็กไทยกับไอทีภายในงาน ...

เมื่อ : 04 ก.ค. 2557 เวลา 10:49:51 น.  เข้าชม : 726 ครั้ง

 โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที ปีที่4 รอบรม “IT โลก...

   ในวันพฤหัสที่ 12 มิถุนายน 2557 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ได้จัดทำโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที ปีที่4 ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการอบรม “IT โลกยุคใหม่: มหั...

 เมื่อ : 04 ก.ค. 2557 เวลา 10:34:35 น.   เข้าชม : 766 ครั้ง

กิจกรรมอบรมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบ 3 ดี ครบวงจร” วันอาท...

   ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (อพท.) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา (มยพ.) ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบ 3 ดี ครบวงจร” ณ โรงเรียนวัดอัมพวา เขตบา...

เมื่อ : 04 ก.ค. 2557 เวลา 10:21:56 น.  เข้าชม : 630 ครั้ง

 กิจกรรมอบรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที วันศุกร์ที่ 6 มิ...

   วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และเทศบาลตำบลน้ำคอกได้จัดทำโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที ปีที่4 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลน้ำคอก ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองร...

 เมื่อ : 04 ก.ค. 2557 เวลา 09:48:11 น.   เข้าชม : 688 ครั้ง

โครงการ ไอแอม “I Am Cloths Donation for Charity Project...

   ทำดีสุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง ThaiGiving.org ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาย John Henry และ ศูนย์การค้า Central World จัดโครงการ ไอแอม “I Am Cloths Donation for Charity Project” เชิญชวนผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคเสื้อผ้าให้แก่ผู้ขาดแคลนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไท...

เมื่อ : 10 มิ.ย. 2557 เวลา 10:27:34 น.  เข้าชม : 747 ครั้ง

 ไทยกิฟวิ่งกับกิจกรรม “ปลูกป่า-โยนดังโงะ เพื่อระยองสีเขี...

   ไทยกิฟวิ่งได้เชิญชวนผู้มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมมาร่วมกิจกรรม ปลูกป่าชายเลนต้นกล้าโกงกางและโยนดังโงะหรือ EM Ball เพื่อสร้างแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำชายเลน...

 เมื่อ : 10 มิ.ย. 2557 เวลา 10:10:53 น.   เข้าชม : 691 ครั้ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางสร้างกระบวนการเท่าทันส...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (อพท.) ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางสร้างกระบวนการเท่าทันสื่อในโรงเรียน” กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในโรงเรียน.....สู่ต้น...

เมื่อ : 10 มิ.ย. 2557 เวลา 09:54:03 น.  เข้าชม : 784 ครั้ง

 กิจกรรมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล ThaiGiving สำหรับองค์กร ...

   วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา โครงการ ThaiGiving จึงได้เรียนเชิญเครือข่ายองค์กรในฐานข้อมูลมาร่วมอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล ซึ่งรวมไปถึงการป้อนข้อมูลองค์กร การอัพเดทข่าวสาร การโพสต์โครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับบริจาค การอัพโหลดสื่อเผยแพร่ การรับสมัค...

 เมื่อ : 29 พ.ค. 2557 เวลา 16:14:46 น.   เข้าชม : 799 ครั้ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางสร้างกระบวนการเท่าทันส...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที ปีที่4 ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางสร้างกระบวนการเท่าทันสื่อในโรงเรียน” ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนอ...

เมื่อ : 22 พ.ค. 2557 เวลา 16:39:00 น.  เข้าชม : 853 ครั้ง

 กิจกรรม เราคือครอบครัวเดียวกัน วันที่ 29 เมษายน 2557 เ...

   เนื่องจากเดือนเมษายนถือเป็นเดือนที่สำคัญของไทย นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้ว ยังเป็นวันครอบครัวซึ่งถือเป็นสถาบันหลักและแสดงถึงซึ่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมาช้านาน ไทยกิฟวิ่งคำนึงถึงคุณค่านี้ จึงจัดแคมเปญ "เราคือครอบครัวเดียวกัน" ณ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ...

 เมื่อ : 06 พ.ค. 2557 เวลา 10:05:20 น.   เข้าชม : 785 ครั้ง

สัมมนา-ภาคีเครือข่าย สสย. (สู่ต้นแบบ 3 ดี ครบวงจร) ในว...

   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ สื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) และ ภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมสัมมนา-ภาคีเครือข่าย สสย. (สู่ต้นแบบ 3 ดี ครบวงจร) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งคุณครู/ เยาวชนแกนนำ และผู้นำชุมชน จากทั่วประเทศ จำน...

เมื่อ : 25 เม.ย. 2557 เวลา 16:10:25 น.  เข้าชม : 737 ครั้ง

 งานครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์สังคมไทย สนุกสุขสันต์ มหา...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการนำความรู้ด้านไอซีทีมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดี ด้วยการให้ความรู้ แนะนำสื่อที่ดีต่างๆ และสร้างสรรค์สื่อดี โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้ ...

 เมื่อ : 17 เม.ย. 2557 เวลา 14:56:29 น.   เข้าชม : 727 ครั้ง

กิจกรรม “มอบรัก ผ่านอ้อมกอด” ณ หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเ...

   กิจกรรมทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่ง ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยแคมเปญมอบความรักผ่านอ้อมกอด ด้วยการส่งต่อการกอด โดย “นัดกันไปกอด” น้องๆ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะ บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นบ้านสำหรับดูแลเด็กกำพร้า ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ...

เมื่อ : 25 มี.ค. 2557 เวลา 10:00:43 น.  เข้าชม : 1107 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  446  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30