สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (458) - ทุกปี

 

โครงการหนังสือเพื่อศูนย์การเรียนรู้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง...

   โครงการกองทุนทำดี www.thaigiving.org เล็งเห็นความจำเป็นของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของเด็กที่ต้องขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติอันเนื่องมาจากปัญหาความเจ็บป่วยเรื้อรัง การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่น้องๆ สามารถทำได้โดยได้รับความสนุกสนานไปพร้อมๆ กับผู้ดู...

เมื่อ : 03 ก.ค. 2556 เวลา 10:33:51 น.  เข้าชม : 1715 ครั้ง

 กิจกรรม “สร้างรอยยิ้มสัมผัสได้ด้วยใจ” ที่มูลนิธิช่วยคนต...

   เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม “สร้างรอยยิ้มสัมผัสได้ด้วยใจ” ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกคนล้วนรู้สึกมีความสุขไปกับน้องๆ คนตาบอดที่เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิ อินเทอร์เนตร...

 เมื่อ : 02 ก.ค. 2556 เวลา 12:51:08 น.   เข้าชม : 1123 ครั้ง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อในโรงเรียน”...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับกลุ่ม We Are Happy ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคกลางและภาคตะวันตกปี 3 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนวัดหุบรัก...

เมื่อ : 02 ก.ค. 2556 เวลา 12:06:50 น.  เข้าชม : 1161 ครั้ง

 โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICTเข้าพบรองผู้เข้ากรุงเทพ...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์ภาคกลางและภาคตะวันตก เข้าพบ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่ากรุงเทพฯมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 มิ.ย. 2556 ...

 เมื่อ : 27 มิ.ย. 2556 เวลา 16:11:14 น.   เข้าชม : 1008 ครั้ง

การประชุมหารือร่วมกับองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ในการเ...

   โครงการไทยกิฟวิ่ง Thaigiving.org ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำไปสู่การส่งเสริมจิตอาสาและการให้ในประเทศไทย ได้จัดการประชุมกับองค์กรไมแสวงผลกำไร เพื่อหารือและระดมสมองในเรื่องการทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่...

เมื่อ : 26 มิ.ย. 2556 เวลา 13:24:14 น.  เข้าชม : 1306 ครั้ง

 อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ จากโปรแกรม Adob...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อดิจิทัล จากโปรแกรม Adobe Captivate 6.0 (e - learning) ให้แก่ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา เพื่อผลิตสื่อการสอนที่ดี...

 เมื่อ : 17 มิ.ย. 2556 เวลา 22:58:56 น.   เข้าชม : 1409 ครั้ง

กิจกรรมอบรม “การเรียนรู้เท่าทันสื่อ ICT ในชุมชน” วันอาท...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่3 โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และชุมชนเขตบึงกุ่ม ได้จัดกิจกรรมอบรม“ค่ายครอบครัวบึงกุ่ม” ให้สำหรับชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 ...

เมื่อ : 17 มิ.ย. 2556 เวลา 22:42:56 น.  เข้าชม : 1155 ครั้ง

 ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ “...

   เนื่องด้วยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้จัดทำโครงการ “กทม. โรงเรียน3D : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาแกนนำ ครู เด็กและเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครองในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ และพั...

 เมื่อ : 07 มิ.ย. 2556 เวลา 17:09:24 น.   เข้าชม : 1266 ครั้ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อดิจิทัลสร้างสรรค...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 3 โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับสำนักอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) และโรงเรียนรัตนศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ”...

เมื่อ : 07 มิ.ย. 2556 เวลา 16:59:12 น.  เข้าชม : 1226 ครั้ง

 งานรวมพลังเปิดงานเมือง 3 ดีวิถีสุข (สื่อดี,พื้นที่ดี,ภู...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมในงานเมือง 3 ดีวิถีสุข (สื่อดี,พื้นที่ดี,ภูมิดี) ในงานเมือง 3 ดีวิถีสุข ทุกคนร่วมสร้างได้ เป็นการครอบรอบ 12 ปี ของการดำเนินการงานของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ...

 เมื่อ : 30 พ.ค. 2556 เวลา 15:03:00 น.   เข้าชม : 1007 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน...

   กิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครมาร่วมกันทำความสะอาดทั้งอาสาฯ รุ่นใหญ่คุณลุงคุณป้ายันอาสาฯ ตัวน้อยๆ ที่พร้อมใจกันมาทำความสะอาดโดยเริ่มจากการกวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ รวมถึงล้างศาลาการเปรียญ...

เมื่อ : 21 พ.ค. 2556 เวลา 10:48:33 น.  เข้าชม : 1504 ครั้ง

 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปิดรับโครงการขอรับการ...

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา...

 เมื่อ : 02 พ.ค. 2556 เวลา 08:59:10 น.   เข้าชม : 1231 ครั้ง

“เด็กไทยกับสื่อสร้างสรรค์” ในการสัมมนาวิชาการโครงงานสุ...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เด็กไทยกับสื่อสร้างสรรค์” ในการสัมมนาวิชาการโครงงานสุขภาพของนักเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ...

เมื่อ : 10 เม.ย. 2556 เวลา 16:25:16 น.  เข้าชม : 1159 ครั้ง

 ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ Thaigiving.org ได้รับการสนับสนุนโ...

   เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2556 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิรด์...

 เมื่อ : 19 ก.พ. 2556 เวลา 12:19:45 น.   เข้าชม : 1548 ครั้ง

ภาค ปชช.ขอบคุณ ปธ.สภา บรรจุวาระร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อฯ ...

   เมื่อเวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ เลขานุการสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย แกนนำเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคกลางและภาคตะวันตก กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือ พ...

เมื่อ : 22 ม.ค. 2556 เวลา 08:54:35 น.  เข้าชม : 1549 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  458  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31