สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (439) - ทุกปี

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมหาทิศทาง สร...

   กลุ่ม We Are Happy ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดการสัมมนา "ร่วมรู้ ร่วมคิด ร่วมหาทิศทาง สร้างคนด้วยสื่อ" เพื่อเป็นเวทีรับข้อมูลความรู้เชิงวิชาการและประสบการณ์เรื่องสื่อกับกา...

เมื่อ : 22 ต.ค. 2555 เวลา 14:36:06 น.  เข้าชม : 1216 ครั้ง

 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “ห้องเรียนเท่าทันสื่อ : แท็บเล็ตร...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) จัดการอบรม “ห้องเรียนเท่าทันสื่อ : แท็บเล็ตรัฐบาล และ พรบ.กองทุนสื่อฯ เพื่อคุณหรือเพื่อใคร” เพื่อให้ความรู้ครูและผู้ปกครองถึงนโยบายการแจกแท็บเล็ตของรัฐบาล และ พรบ.กองทุนสื่อส...

 เมื่อ : 09 ต.ค. 2555 เวลา 13:07:50 น.   เข้าชม : 1361 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนคลองสิบสา...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับกลุ่ม We Are Happy ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฎร์บํารุง) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 25 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 08.30-...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 19:11:54 น.  เข้าชม : 1946 ครั้ง

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ องค์การบริหารส่วน...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับกลุ่ม We Are Happy ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 20 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. โดยม...

 เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 18:55:14 น.   เข้าชม : 1638 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดเบญพาด...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับกลุ่ม We Are Happy ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ โดยมีผู้เข้าอบรมรวม 165 คนจาก 5 โรงเรียนในอำเภอพังตรุ จ.กาญจนบุรี ในระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ่อ...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 18:29:32 น.  เข้าชม : 1606 ครั้ง

 งานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” ณ ภูเขางา...

    มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดงานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” โดยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันภัยจากการใช้สื่อ Social Media ของเด็กและเยาวชน รวมถึงการรู...

 เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 18:22:22 น.   เข้าชม : 2203 ครั้ง

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหุบรัก...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับกลุ่ม We Are Happy ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 11 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 08.30-15....

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 18:03:11 น.  เข้าชม : 1510 ครั้ง

 กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์...

   โดยความร่วมมือของมูลนิธิอริยาภา และโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 1 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งโรงเร...

 เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 17:42:07 น.   เข้าชม : 1273 ครั้ง

งานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” ณ โรงเรีย...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดงานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องการใช้สื่อ Social Media อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งก็คือการใช้ในทางที่ส...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 17:32:27 น.  เข้าชม : 1568 ครั้ง

 กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิ...

    โดยความร่วมมือของมูลนิธิฮักเมืองน่าน และโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมงานเสวนา “ฮักเมืองน่าน รู้เท่าทันสื่อ ICT” ณ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่...

 เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 17:18:05 น.   เข้าชม : 1351 ครั้ง

คปก.ยื่นนายกฯชะลอร่างกฎหมาย 3 ฉบับ...

   3 ตุลาคม 2555 - นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. 3 ฉบับ ...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 11:22:45 น.  เข้าชม : 1115 ครั้ง

 ภาคประชาชนร้อง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำลัง...

   ฝันสลายของเด็กเยาวชนในวันพุธที่จะถึงนี้. ร่างพรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เป็นร่างฯของรัฐบาลจะถูกผลักดันขึ้นเป็นเรื่องด่วนโดยกระทรวงวัฒนธรรมแบบปิดประตูตีแมว ไม่ให้โอกาสร่างฯของภาคประชาชนเข้าประกบ ซึ่งขณะนี้ร่างประชาชนอยู่ในขั้นตอนตรวจ...

 เมื่อ : 23 ก.ย. 2555 เวลา 23:50:17 น.   เข้าชม : 1944 ครั้ง

พิธีประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนร...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ.2555 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 25...

เมื่อ : 23 ก.ย. 2555 เวลา 00:09:41 น.  เข้าชม : 1773 ครั้ง

 โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของ ISP โดย...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของ ISP โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ...

 เมื่อ : 22 ก.ย. 2555 เวลา 23:59:33 น.   เข้าชม : 1557 ครั้ง

ผู้ประกอบการเว็บไซต์กับแนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาออนไลน์...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotloine.org) เผยผลการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ประกอบการเว็บไซต์หลายแห่ง เกี่ยวกับการกำกับดูแลเว็บไซต์ตนเอง พบว่า มีด้วยกันหลายมาตรการที่ใช้ได้ผล เช่น การมีฝ่ายตรวจสอบข้อมูลและสกัดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ถูกป้อนเข้ามาในเว็บไซต...

เมื่อ : 29 ส.ค. 2555 เวลา 16:34:21 น.  เข้าชม : 1600 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  439  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30