สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (464) - ทุกปี

 

งานรวมพลังเปิดงานเมือง 3 ดีวิถีสุข (สื่อดี,พื้นที่ดี,ภู...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมในงานเมือง 3 ดีวิถีสุข (สื่อดี,พื้นที่ดี,ภูมิดี) ในงานเมือง 3 ดีวิถีสุข ทุกคนร่วมสร้างได้ เป็นการครอบรอบ 12 ปี ของการดำเนินการงานของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ...

เมื่อ : 30 พ.ค. 2556 เวลา 15:03:00 น.  เข้าชม : 1246 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน...

   กิจกรรมในครั้งนี้มีอาสาสมัครมาร่วมกันทำความสะอาดทั้งอาสาฯ รุ่นใหญ่คุณลุงคุณป้ายันอาสาฯ ตัวน้อยๆ ที่พร้อมใจกันมาทำความสะอาดโดยเริ่มจากการกวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ รวมถึงล้างศาลาการเปรียญ...

 เมื่อ : 21 พ.ค. 2556 เวลา 10:48:33 น.   เข้าชม : 1850 ครั้ง

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปิดรับโครงการขอรับการ...

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา...

เมื่อ : 02 พ.ค. 2556 เวลา 08:59:10 น.  เข้าชม : 1478 ครั้ง

  “เด็กไทยกับสื่อสร้างสรรค์” ในการสัมมนาวิชาการโครงงานสุ...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้รับเชิญจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเข้าร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เด็กไทยกับสื่อสร้างสรรค์” ในการสัมมนาวิชาการโครงงานสุขภาพของนักเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ...

 เมื่อ : 10 เม.ย. 2556 เวลา 16:25:16 น.   เข้าชม : 1418 ครั้ง

ศูนย์รับบริจาคออนไลน์ Thaigiving.org ได้รับการสนับสนุนโ...

   เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2556 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ทีเคปาร์ค ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิรด์...

เมื่อ : 19 ก.พ. 2556 เวลา 12:19:45 น.  เข้าชม : 1813 ครั้ง

 ภาค ปชช.ขอบคุณ ปธ.สภา บรรจุวาระร่าง พ.ร.บ.กองทุนสื่อฯ ...

   เมื่อเวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ เลขานุการสมาคมสื่อมวลชนภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย แกนนำเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัวภาคกลางและภาคตะวันตก กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือ พ...

 เมื่อ : 22 ม.ค. 2556 เวลา 08:54:35 น.   เข้าชม : 1786 ครั้ง

สภาฯรับหลักการ ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อสีขาว ...

   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเอกฉันท์358 เสียง รับหลักการวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ..... ตามที่คณะรัฐมนตรี, สส.พรรคเพื่อไทย,สส.พรรคประชาธิปัตย์ และภาคประชาชนเสนอ สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือ ตั...

เมื่อ : 22 ม.ค. 2556 เวลา 08:47:02 น.  เข้าชม : 2197 ครั้ง

 แนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอ...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotloine.org) ได้ทำการศึกษาแนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาบนเว็บไซต์ในประเทศไทย โดยการศึกษาเอกสาร ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคสื่อสารมวลชน และ ภาคผู้บังคับใช้กฎหมาย สัมภาษณ์ผู้ให้บริกา...

 เมื่อ : 27 ธ.ค. 2555 เวลา 10:31:48 น.   เข้าชม : 2153 ครั้ง

งานแถลงข่าวและการสัมมนา “ใคร...กำกับดูแลเนื้อหาบนอินเทอ...

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยโครงการไทยฮอตไลน์ จัดง...

เมื่อ : 24 ธ.ค. 2555 เวลา 16:34:20 น.  เข้าชม : 2134 ครั้ง

 แกนนำเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT เรียนรู้วิธีการทำสื่อสร้...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อด้วยโปรแกรมตัดต่อวีดีโออย่างง่าย Windows Movie Maker ให้กับครู และเยาวชนแกนนำจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จำนวน 9 คนโดยวิทย...

 เมื่อ : 24 ธ.ค. 2555 เวลา 16:21:52 น.   เข้าชม : 2376 ครั้ง

เรียนรู้สื่อ ICT สร้างสรรค์และมีประโยชน์ ในตลาดนัดสื่อด...

   แท็บเล็ต เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ICT สำหรับคนยุคใหม่ที่เริ่มมีใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการสนับสนุนโดยนโยบายของรัฐบาลในการแจกแท็บเล็ตสำหรับเด็กป.1 และได้เริ่มขยายเข้าในระดับชั้นอื่นๆ ซึ่งในอนาคตเด็กและเยาวชนไทยก็จะได้ใช้แท็บเล็ตกันในชีวิตประจำวัน แม้แต่ในต่...

เมื่อ : 24 ธ.ค. 2555 เวลา 16:10:04 น.  เข้าชม : 2103 ครั้ง

 “Facebook สื่อนี้ซ่อนอะไร” กิจกรรม Teen Club on Tour to...

   Facebook สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีทั้งประโยชน์มากมาย และภัยก็มากมี อยู่ที่ว่าผู้ใช้งานจะเลือกใช้เพื่ออะไร และมีความระมัดระวังในการใช้งานมากน้อยแค่ไหน ข้อมูลส่วนตัว การโพสต์ข้อความไม่เหมาะสม การ chec...

 เมื่อ : 24 ธ.ค. 2555 เวลา 15:56:58 น.   เข้าชม : 1844 ครั้ง

เสริมสร้างแกนนำเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ผ่านกิจกรรมค่ายเยา...

   โครงการเด็กไทยทันสื่อ ICT ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันสื่อ เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ณ เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานขององค์ความรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ...

เมื่อ : 24 ธ.ค. 2555 เวลา 15:36:12 น.  เข้าชม : 1883 ครั้ง

 “สื่อถูกประกอบสร้างขึ้น” เด็กไอซีทีโชว์วิธีการรีทัช ตั...

   โครงการเด็กไทยทันสื่อ ICT สนับสนุนโดยสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน หรือ สสย. นำเด็กแกนนำ 15 คน เข้าร่วมจัดบูธไอซีที โชว์เทคนิคการรีทัชหน้าเด้ง ตัดต่อแต่งภาพ ย้ายคนจากสถานหนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ ...

 เมื่อ : 06 ธ.ค. 2555 เวลา 14:55:33 น.   เข้าชม : 1748 ครั้ง

อบรมแกนนำเด็กเท่าทันสื่อ เป็นกระบอกเสียงเรียกร้อง พ.ร.บ...

   เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โครงการเด็กไทยทันสื่อ ICT ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ และความสำคัญของ พ.ร.บ. กองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ฉบับประชาชน...

เมื่อ : 06 ธ.ค. 2555 เวลา 14:45:51 น.  เข้าชม : 1778 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  464  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31