สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (464) - ทุกปี

 

งานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” ณ ภูเขางา...

    มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดงานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” โดยเป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกันภัยจากการใช้สื่อ Social Media ของเด็กและเยาวชน รวมถึงการรู...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 18:22:22 น.  เข้าชม : 2650 ครั้ง

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหุบรัก...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับกลุ่ม We Are Happy ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์) ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม วันที่ 11 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 08.30-15....

 เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 18:03:11 น.   เข้าชม : 1888 ครั้ง

กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์...

   โดยความร่วมมือของมูลนิธิอริยาภา และโรงเรียนชัยมงคลวิทย์ โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมอบรมแกนนำส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา วันที่ 1 ก.ย. 55 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. ซึ่งโรงเร...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 17:42:07 น.  เข้าชม : 1585 ครั้ง

 งานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” ณ โรงเรีย...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) จัดงานสัมมนา “Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องการใช้สื่อ Social Media อย่างรู้เท่าทัน ซึ่งก็คือการใช้ในทางที่ส...

 เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 17:32:27 น.   เข้าชม : 2005 ครั้ง

กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิ...

    โดยความร่วมมือของมูลนิธิฮักเมืองน่าน และโรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมงานเสวนา “ฮักเมืองน่าน รู้เท่าทันสื่อ ICT” ณ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 17:18:05 น.  เข้าชม : 1695 ครั้ง

 คปก.ยื่นนายกฯชะลอร่างกฎหมาย 3 ฉบับ...

   3 ตุลาคม 2555 - นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. 3 ฉบับ ...

 เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 11:22:45 น.   เข้าชม : 1416 ครั้ง

ภาคประชาชนร้อง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำลัง...

   ฝันสลายของเด็กเยาวชนในวันพุธที่จะถึงนี้. ร่างพรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เป็นร่างฯของรัฐบาลจะถูกผลักดันขึ้นเป็นเรื่องด่วนโดยกระทรวงวัฒนธรรมแบบปิดประตูตีแมว ไม่ให้โอกาสร่างฯของภาคประชาชนเข้าประกบ ซึ่งขณะนี้ร่างประชาชนอยู่ในขั้นตอนตรวจ...

เมื่อ : 23 ก.ย. 2555 เวลา 23:50:17 น.  เข้าชม : 2220 ครั้ง

 พิธีประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนร...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ.2555 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 25...

 เมื่อ : 23 ก.ย. 2555 เวลา 00:09:41 น.   เข้าชม : 2209 ครั้ง

โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของ ISP โดย...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของ ISP โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ...

เมื่อ : 22 ก.ย. 2555 เวลา 23:59:33 น.  เข้าชม : 1873 ครั้ง

 ผู้ประกอบการเว็บไซต์กับแนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาออนไลน์...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotloine.org) เผยผลการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ประกอบการเว็บไซต์หลายแห่ง เกี่ยวกับการกำกับดูแลเว็บไซต์ตนเอง พบว่า มีด้วยกันหลายมาตรการที่ใช้ได้ผล เช่น การมีฝ่ายตรวจสอบข้อมูลและสกัดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ถูกป้อนเข้ามาในเว็บไซต...

 เมื่อ : 29 ส.ค. 2555 เวลา 16:34:21 น.   เข้าชม : 1879 ครั้ง

พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนทำงานด้านเด็ก กับมุมมองต่อเนื้อหา...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมุมมองของภาคส่วนต่างๆ ต่อเนื้อหาที่ปรากฎบนสื่อออนไลน์ ...

เมื่อ : 29 ส.ค. 2555 เวลา 16:31:07 น.  เข้าชม : 1855 ครั้ง

 ภาคประชาชน เรียกร้องสิทธิ ขอให้รัฐบาลและสภา ยกระดับการม...

   ภายหลังจากที่ เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นตัวหลัก ได้ยื่นรายชื่อ กว่า 12,500 รายชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน เข้าไปประกบกับฉบับของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส...

 เมื่อ : 26 ส.ค. 2555 เวลา 21:58:01 น.   เข้าชม : 1788 ครั้ง

เครือข่ายภาคประชาชน เข้าชื่อยื่นเสนอ ก.ม. “กองทุนสื่อสร...

   เครือข่ายภาคประชาชน รวบรวมรายชื่อกว่า 10,000 รายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐาน ยื่นเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ อาคารรัฐสภา...

เมื่อ : 20 ส.ค. 2555 เวลา 16:11:32 น.  เข้าชม : 2215 ครั้ง

 การกำกับดูแลเนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันจัดทำ โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของผู...

 เมื่อ : 15 ส.ค. 2555 เวลา 20:15:32 น.   เข้าชม : 1763 ครั้ง

งานสัมมนา Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ ณ โรงแรมเฮอ...

   โครงการไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดกิจกรรมสัมมนา Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ ขึ้น ณ ห้องหิรัญกา โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่...

เมื่อ : 02 ส.ค. 2555 เวลา 22:59:03 น.  เข้าชม : 2482 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  464  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31