สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (459) - ทุกปี

 

คปก.ยื่นนายกฯชะลอร่างกฎหมาย 3 ฉบับ...

   3 ตุลาคม 2555 - นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพ.ร.บ. 3 ฉบับ ...

เมื่อ : 05 ต.ค. 2555 เวลา 11:22:45 น.  เข้าชม : 1190 ครั้ง

 ภาคประชาชนร้อง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กำลัง...

   ฝันสลายของเด็กเยาวชนในวันพุธที่จะถึงนี้. ร่างพรบ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เป็นร่างฯของรัฐบาลจะถูกผลักดันขึ้นเป็นเรื่องด่วนโดยกระทรวงวัฒนธรรมแบบปิดประตูตีแมว ไม่ให้โอกาสร่างฯของภาคประชาชนเข้าประกบ ซึ่งขณะนี้ร่างประชาชนอยู่ในขั้นตอนตรวจ...

 เมื่อ : 23 ก.ย. 2555 เวลา 23:50:17 น.   เข้าชม : 2005 ครั้ง

พิธีประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนร...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ได้จัดพิธีประกาศผล และมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท e-Learning ปี พ.ศ.2555 ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 25...

เมื่อ : 23 ก.ย. 2555 เวลา 00:09:41 น.  เข้าชม : 1908 ครั้ง

 โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของ ISP โดย...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของ ISP โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ...

 เมื่อ : 22 ก.ย. 2555 เวลา 23:59:33 น.   เข้าชม : 1640 ครั้ง

ผู้ประกอบการเว็บไซต์กับแนวทางการกำกับดูแลเนื้อหาออนไลน์...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotloine.org) เผยผลการเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากผู้ประกอบการเว็บไซต์หลายแห่ง เกี่ยวกับการกำกับดูแลเว็บไซต์ตนเอง พบว่า มีด้วยกันหลายมาตรการที่ใช้ได้ผล เช่น การมีฝ่ายตรวจสอบข้อมูลและสกัดกั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่ถูกป้อนเข้ามาในเว็บไซต...

เมื่อ : 29 ส.ค. 2555 เวลา 16:34:21 น.  เข้าชม : 1683 ครั้ง

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนทำงานด้านเด็ก กับมุมมองต่อเนื้อหา...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมุมมองของภาคส่วนต่างๆ ต่อเนื้อหาที่ปรากฎบนสื่อออนไลน์ ...

 เมื่อ : 29 ส.ค. 2555 เวลา 16:31:07 น.   เข้าชม : 1636 ครั้ง

ภาคประชาชน เรียกร้องสิทธิ ขอให้รัฐบาลและสภา ยกระดับการม...

   ภายหลังจากที่ เครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นตัวหลัก ได้ยื่นรายชื่อ กว่า 12,500 รายชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน เข้าไปประกบกับฉบับของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ส...

เมื่อ : 26 ส.ค. 2555 เวลา 21:58:01 น.  เข้าชม : 1592 ครั้ง

 เครือข่ายภาคประชาชน เข้าชื่อยื่นเสนอ ก.ม. “กองทุนสื่อสร...

   เครือข่ายภาคประชาชน รวบรวมรายชื่อกว่า 10,000 รายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐาน ยื่นเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับประชาชน ต่อประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ อาคารรัฐสภา...

 เมื่อ : 20 ส.ค. 2555 เวลา 16:11:32 น.   เข้าชม : 1950 ครั้ง

การกำกับดูแลเนื้อหาบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ...

   ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมมือกันจัดทำ โครงการพัฒนากลไกการกำกับดูแลเนื้อหาด้วยตนเองของผู...

เมื่อ : 15 ส.ค. 2555 เวลา 20:15:32 น.  เข้าชม : 1564 ครั้ง

 งานสัมมนา Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ ณ โรงแรมเฮอ...

   โครงการไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดกิจกรรมสัมมนา Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ ขึ้น ณ ห้องหิรัญกา โรงแรมเฮอร์มิเทจ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่...

 เมื่อ : 02 ส.ค. 2555 เวลา 22:59:03 น.   เข้าชม : 2212 ครั้ง

ศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์ไทยกิ๊ฟวิ่ง (www.thaigiving...

   โครงการ Thaigiving (ศูนย์กลางการบริจาคออนไลน์) โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชนภาคอีสาน ได้เลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่น้องๆ ผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ก...

เมื่อ : 02 ส.ค. 2555 เวลา 22:54:16 น.  เข้าชม : 1982 ครั้ง

 กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนวารินชำราบ อ...

   “สื่อทุกวันนี้เข้าถึงวันรุ่นได้ง่าย เช่นโทรศัพท์มือถือซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างเช่นการถูกทำร้ายเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์มือถือการที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยการถ่ายคลิปต่างๆนาๆ และเด็กไทยสมัยนี้ทุกคนต่างใช้โทรศัพท์ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ไม่ค่อย...

 เมื่อ : 02 ส.ค. 2555 เวลา 22:49:54 น.   เข้าชม : 1784 ครั้ง

งานสัมมนา Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ ณ โรงเรียนป...

   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ไทยฮอตไลน์ (www.thaihotline.org) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยการสนับสนุนของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดกิจกรรมสัมมนา Social Media และการรู้เท่าทันสื่อ ขึ้น ณ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์...

เมื่อ : 02 ส.ค. 2555 เวลา 22:41:39 น.  เข้าชม : 2460 ครั้ง

 กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเ...

   โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ICT ปีที่ 2 โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปกครอง ครู และเด็กและเยาวชน ถึงการใช้สื่อไอซีทีในทางสร้างสรรค์ และทักษะการป้องกันภัยแฝงออนไลน...

 เมื่อ : 02 ส.ค. 2555 เวลา 22:32:18 น.   เข้าชม : 1672 ครั้ง

กิจกรรมเด็กเมืองกาญจน์เฝ้าระวัง และรู้เท่าทันสื่อ ICT ว...

   อยากให้สังคมมีบริการเว็บไซต์ที่มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จัดการกับเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น เว็บโป้ คลิปหลุด ข้อความหมิ่นประมาท และเว็บไซต์ต่างประเทศควรมีสำนักงานในประเทศไทยที่คนไทยสามารถดูแลได้ด้วยตนเอง” นางสาวเกศราพร บัวพวง ชั้น ม.5/1 โรงเรียนเท...

เมื่อ : 19 ก.ค. 2555 เวลา 20:34:45 น.  เข้าชม : 2148 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  459  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31