สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (439) - ทุกปี

 

ไทยฮอตไลน์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้โครงการ...

   ไทยฮอตไลน์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ ภายใต้โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยไซเบอร์ โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกาย...

เมื่อ : 02 ธ.ค. 2559 เวลา 14:53:42 น.  เข้าชม : 203 ครั้ง

 โครงการไทยฮอตไลน์ ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ย...

   โครงการไทยฮอตไลน์ ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงใหม่ จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา 2...

 เมื่อ : 02 ธ.ค. 2559 เวลา 14:49:53 น.   เข้าชม : 194 ครั้ง

โครงการไทยฮอตไลน์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดงานเวที...

   โครงการไทยฮอตไลน์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการจัดงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 27 หัวข้อ “Be Smart & Safe Online : ก้าวทันสื่อ รู้ทันสิทธิ..ออนไลน์” ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2559...

เมื่อ : 02 ธ.ค. 2559 เวลา 14:42:16 น.  เข้าชม : 191 ครั้ง

 กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน...

   กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ สำหรับกลุ่มผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ณ โรงแรมซิติน รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ...

 เมื่อ : 02 ธ.ค. 2559 เวลา 14:37:32 น.   เข้าชม : 158 ครั้ง

เวทีสิทธิเด็กภูมิภาค รู้ทันสิทธิ เท่าทันสื่อออนไลน์ ครั...

   กิจกรรมเวทีสิทธิเด็กภูมิภาค “Be Smart and Safe Online ก้าวทันสื่อรู้ทันสิทธิออนไลน์ ครั้งที่ 4” ระหว่างวันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล โดยการสนับสนุนของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและ...

เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 20:36:57 น.  เข้าชม : 240 ครั้ง

 การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน...

   การอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่11 และ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอิสตินกรุงเทพฯ...

 เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 20:31:34 น.   เข้าชม : 257 ครั้ง

การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน...

   การอบรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ จัดขึ้นเมื่อวันที่11 และ 12 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมอิสตินกรุงเทพฯ โดยมีแกนนำที่มาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ได้แก่ คุณครูแกนนำจากโครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ จำนวน 19 ท่าน จาก 6 ...

เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 20:26:57 น.  เข้าชม : 248 ครั้ง

 การอบรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน...

   เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้จัดกิจกรรมกระบวนการให้ความรู้ในเรื่อง รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล เพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรพัฒนาเอก...

 เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 20:19:06 น.   เข้าชม : 225 ครั้ง

กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อปกป้องเด็กจากภัยออนไลน...

   วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โครงการไทยฮอตไลน์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อันเป็นการสร้างทักษะที่ดีในการปกป้องตนเองจากภัย...

เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 20:13:40 น.  เข้าชม : 213 ครั้ง

 การอบรมสิทธิเด็กและการละเมิดเด็กบนสื่อออนไลน์...

   กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กกับการละเมิดสิทธิเด็กบนโลกออนไลน์ เราจะมีวิธีปกป้องคุ้มครองพวกเขาได้อย่างไร 27-28 กย. 59 ที่ผ่านมา เป็นรุ่นแรกสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ที่ทำงานกับโรงเรียน ชุมชน พ่อแม่ เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส...

 เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 19:59:56 น.   เข้าชม : 122 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไ...

   ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมติเด็กกับสื่อไอที ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี...

เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 19:49:59 น.  เข้าชม : 104 ครั้ง

 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมและให้ความรู้กับนัก...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์" ให้กับน้องๆ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยเกษมบัณฑิต...

 เมื่อ : 26 ต.ค. 2559 เวลา 19:41:12 น.   เข้าชม : 106 ครั้ง

ไทยฮอตไลน์เข้าร่วมงาน South East Asia Regional Consulta...

   ไทยฮอตไลน์ ได้เข้าร่วมงาน South East Asia Regional Consultation โดย ECPAT International ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล ...

เมื่อ : 26 ก.ย. 2559 เวลา 09:04:25 น.  เข้าชม : 275 ครั้ง

 Amy Crocker มอบเงินบริจาคแก่โครงการปกป้องเด็กออนไลน์...

   คุณ Amy Crocker ผู้ประสานงานมูลนิธิ INHOPE ได้เข้าร่วมงานสานพลังปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ ณ วันที่ 16-17 ก.ย. 59...

 เมื่อ : 26 ก.ย. 2559 เวลา 08:01:07 น.   เข้าชม : 253 ครั้ง

งานสานพลังปกป้องเด็กและเยาวชนจากสื่อออนไลน์...

   โครงการไทยฮอตไลน์ จัดการประชุม NBTC Public Forum ครั้งที่ 5 / 2559 เรื่อง “สานพลังปกป้องเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์” โดยร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และ มูลนิธิสาธา...

เมื่อ : 26 ก.ย. 2559 เวลา 07:56:19 น.  เข้าชม : 271 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  439  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30