สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด (439) - ทุกปี

 

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน 3 ดี เพื่อสร้างพลเมืองเท่...

   ในงานมีทั้งครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน กว่า 70 คน จาก 7 โรงเรียน จัดโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ต่ร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนจาก สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ...

เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 23:11:08 น.  เข้าชม : 630 ครั้ง

 ค่ายตามหายิ้ม 3 ดี ที่บางพลัด โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารา...

   เป็นกิจกรรมสำรวจพื้นที่ชุมชนจรัญฯ72 และชุมชนริมคลองบางพลัดของน้องๆ นักเรียนแกนนำ โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม...

 เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 23:02:53 น.   เข้าชม : 578 ครั้ง

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนแกนนำส...

   เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ทีมมยพ.และทีม ICTHappy เข้าร่วมหนุนเสริมเพื่อให้ความรู้ สนับสนุน การทำงานให้กับโรงเรียน 3 ดี แก่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์...

เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 22:53:38 น.  เข้าชม : 555 ครั้ง

 โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที ได้ไปเยี่ยม พูดคุย แ...

   เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โครงการเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไอซีที ได้ร่วมเรียนรู้ พื้นที่ดี พื้นที่เรียนรู้ในการทำกิจกรรมดีดี สร้างสรรค์ โดยใช้หุ่นสาย เป็นสื่อนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ...

 เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 22:46:23 น.   เข้าชม : 461 ครั้ง

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำ ในเรื่องเรี...

   โดยมีนักเรียนแกนนำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดบวรมงคล และโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม...

เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 22:33:44 น.  เข้าชม : 493 ครั้ง

 ทีมงาน icthappy ได้ร่วม Coaching กิจกรรมดีดี ทุกวันศุกร...

   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ทีมงาน icthappy ได้ Coaching หนุนเสริม สนับสนุนในการทำงานของโรงเรียน 3 ดี ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามในครั้งนี้อีกด้วย...

 เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 22:25:06 น.   เข้าชม : 274 ครั้ง

โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ จัดการประชุมเครือข่ายโรงเร...

   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมหนุนเสริมกิจกรรมขับเคลื่อนพื้นที่3ดีในครั้งนี้...

เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 22:10:51 น.  เข้าชม : 267 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตารา...

   เพื่อร่วมแบ่งปันสื่อดี พิ้นที่ดี ภูมิดี ด้วยกัน โดยมีมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมหนุนเสริม...

 เมื่อ : 23 ธ.ค. 2558 เวลา 22:02:17 น.   เข้าชม : 295 ครั้ง

กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนงานเวทีสิทธิเด็ก ครั้งที่ 26 ใน...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและโครงการICTHAPPY ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน(ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความรู้และความตระหนักของการรู้เท่าทันสื่อ...

เมื่อ : 20 พ.ย. 2558 เวลา 09:54:08 น.  เข้าชม : 495 ครั้ง

 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา icthappy จัดกิจ...

   ทีมงาน icthappy จัดกิจกรรมเพื่อ Coaching หนุนเสริม สนับสนุนในการทำงานของโรงเรียน 3 ดี ทั้ง 7 โรงเรียน...

 เมื่อ : 20 พ.ย. 2558 เวลา 09:44:59 น.   เข้าชม : 530 ครั้ง

กิจกรรมเพื่อ Coaching หนุนเสริม สนับสนุนในการทำงานของโร...

   ทีมงาน icthappy , ทีมมยพ. นำโดยพี่แดง และทีมวิชาการ กลุ่มกล้าก้าว และคุณนา สสย. เริ่มกิจกรรมเพื่อ Coaching หนุนเสริม สนับสนุนในการทำงานของโรงเรียน 3 ดี ทั้ง 7 โรงเรียน ...

เมื่อ : 20 พ.ย. 2558 เวลา 09:38:49 น.  เข้าชม : 420 ครั้ง

 ไอทีสร้างสรรค์ ยุวฑูตสร้างสุข สู่ชุมชนราชวัลลภ ณ สโมสรก...

   เมื่อวันที่26-27ตุลาคม2558ที่ผ่านมา พี่ๆไอซีทีแฮปปี้ได้ร่วมจัดกิจกรรม ไอทีสร้างสรรค์ ยุวฑูตสร้างสุข สู่ ชุมชนราชวัลลภ ณ สโมสรกรมทหารราบที่1 มหาดเล็ก รักษาพระองค์ ซึ่งจัดให้มีการอบรมการให้ความรู้และทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและสร้า...

 เมื่อ : 20 พ.ย. 2558 เวลา 09:29:49 น.   เข้าชม : 407 ครั้ง

อบรมครูและนักเรียนแกนนำโรงเรียน 3 ดี เรื่อง “ รู้เท่าทั...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยมูลนิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และทีมวิชาการ สสย. ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ได้จัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอมเพื่อให้นักเรียนและครูแกนนำโรงเรียน 3 ดี ได้มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน จาก 8 โรงเรียน ...

เมื่อ : 20 ต.ค. 2558 เวลา 20:28:33 น.  เข้าชม : 905 ครั้ง

 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกา...

   มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยองค์กรที่ร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน ...

 เมื่อ : 22 ก.ย. 2558 เวลา 07:55:57 น.   เข้าชม : 546 ครั้ง

การประชุมระหว่างหน่วยงานดำเนินงานการกระทำความผิดฐานค้าม...

   การประชุมระหว่างหน่วยงานดำเนินงานการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์...

เมื่อ : 22 ก.ย. 2558 เวลา 07:53:55 น.  เข้าชม : 503 ครั้ง

 
แสดง  15 รายการ จากทั้งหมด  439  รายการ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30