สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893เว็บเพื่อนบ้าน

เว็บเพื่อนบ้านทั้งหมด  29  เว็บ

 


เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

      เกิดจากการรวมตัวกันของครอบครัวอาสาฯ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ที่มีจิตห่วงเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคม ภายใต้ชื่อว่า "เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ" เพื่อขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีRightClick-BSA

RightClick-BSA 

      เพื่อป้องปรามการโจรกรรมซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมที่ฉ้อฉลเอาถึงทรัพย์สินเงินทองด้วย..สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน 

      สถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้านปลาวาฬ บราวเซอร์ (Plawan Browser)

ปลาวาฬ บราวเซอร์ (Plawan Browser) 

      ปลาวาฬ บราวเซอร์ (Plawan Browser)กำเนิดขึ้นด้วยทีมงานคนไทย ที่สนับสนุนและห่วงใย ให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทย สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย

โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย 

      โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย เป็นเว็บที่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะสำหรับครู ผู้ปกครอง ให้สามารถดูแลเด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาสติปัญญาเด็กให้มีศักยภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ ในการใช้สติปัญญา แก้ไขปัญหาต่าง ๆร่วมบริจาคออนไลน์กับ e-charity.thai.com

ร่วมบริจาคออนไลน์กับ e-charity.thai.com 

      ร่วมบริจาคออนไลน์กับ e-charity.thai.com ที่นำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในการรับบริจาคเงิน เพื่อเป็นช่องทางการแบ่งปันน้ำใจจากผู้ใช้บัตรเครดิต ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับโลกศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) 

      แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน และพัฒนาศักยภาพของครู รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ระบบโลกและอวกาศ ระหว่างโรงเรียนในประเทศ และเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างประเทศมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 

      มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 เกิดจากการรวมกลุ่มของพ่อแม่กลุ่มหนึ่งที่ต้องการร่วมกันปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาเติบโตขึ้นเป็นมูลนิธิฯที่มีเป้าหมายกว้างขวางขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มั่นคงบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

      บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) เป็นผู้นำการบริการทางไอซีที ที่ประสบความสำเร็จในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริหารเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งบริการระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูง แก่องค์กรธุรกิจและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วประเทศศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์

ศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์ 

      ศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์ (Donation Exchange Center) โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อสังคมที่สนับสนุนโดยไอเน็ต ไม่เพียงการรับบริจาคเงินออนไลน์ แต่จะเป็นสื่อกลางในการแบ่งปัน สิ่งของ แรงกาย กำลังใจ จากพี่น้องชาวไทยไปสู่เด็กๆ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรการกุศล และทุกๆ หน่วยที่ขัดสนเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์

เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ 

      เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง (Thai parent)

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง (Thai parent) 

      ให้ความรู้พื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองมือใหม่ เราชี้ให้เห็นถึงภัยแฝงบนอินเทอร์เน็ต แนะนำข้อปฏิบัติเพื่อการหลีกเลี่ยงและรับมือกับความเสี่ยงขณะออนไลน์ เว็บเรายังเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สำหรับเด็ก แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

      สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพ ตามนิยามในมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

      ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคย และสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น


 

หน้า 1 2