สำหรับสมาชิก

อีเมล์
รหัสผ่าน
   
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546
โดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนา
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตยุคบุกเบิกของไทย

วีดีโอเรื่อง : อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์


ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
และการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ได้โดย
o เช็ค สั่งจ่าย ”มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย” หรือ
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาถนนรางน้ำ
ชื่อบัญชี “มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย”
เลขที่บัญชี 052-2-773921

สนับสนุนโครงการ hotline
โอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่บัญชี 493-1-02722-0
ชื่อบัญชี มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (สายด่วนแจ้งเหตุ)

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
อาคารศุภาคาร ห้อง 3c15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-8601358
โทรสาร : 02-8603437
มือถือ : 080-0516556, 089-4934893แนะนำโครงการ

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ (www.thaisafenet.org)

เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ผู้ปกครองบางท่านยังตามไม่ทัน ทำให้ไม่อาจดูแลชี้แนะบุตรหลานได้
สร้างเครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ที่รู้เท่าทันภัยเทคโนโลยี สามารถดูแลลูกยุคไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม
- อบรม/สัมมนา “ภัยแฝงออนไลน์”
- อบรม/สัมมนา “อินเทอร์เน็ตปลอดภัย”
- อบรม/สัมมนา “วิธีดูแลลูกยุคไซเบอร์”
- อบรม/สัมมนา “อยู่กับเกมอย่างสร้างสรรค์”
- อบรม/สัมมนา “ครอบครัวเรียนรู้เรื่องเกมส์”
- “IT Family Camp”