ข่าวและกิจกรรม

 • งานสัมมนาและเปิดตัวเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างก้าวกระโดด วันที่ 5 ตุลาคม 2564

  อ่านต่อ
 • โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC เรื่องการเงินและการออม วันที่ 4 ตุลาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุในภาคใต้และภาคกลาง รุ่นที่ 10 วันที่ 2-3 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • Thaihotline.org โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนงานราชการ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) หรือ CCIB - Cyber Crime Investigation Bureau วันที่ 21 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • วันที่ 20 กันยายน 2564 โครงการไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC เรื่องจิตอาสาจิตสาธารณะ

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคเหนือและภาคใต้ รุ่นที่ 9 วันที่ 18-19 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • ทีมอาจารย์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้พัฒนา Chatbot ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ปกครองที่มีปัญหาลูกติดเกม

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME