ข่าวและกิจกรรม

 • อบรมสูงวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ด้วยหลักสูตร ออนไลน์ (E-Learning) สร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้อง Bangkok Meeting Centerอาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 พญาไท กทม. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม รู้เท่าทันสื่อและการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้กับวัยเก๋าในเขตยานนาวา ณ วัดทองบน วันที่ 30 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองต่อกรณีล่วงละเมิดต่อเด็กและยาวชน โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี วันที่ 25 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 

  อ่านต่อ
 • อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ รอบภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสกายวิว โรงแรมวีว่าโฮเทล จ.สงขลา

  อ่านต่อ
 • อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคใต้ วันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมซีวิว โรงแรมวีว่าโฮเทล จ.สงขลา

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME