ข่าวและกิจกรรม

 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 3 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการอาชีพ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุนโดย HSBC

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย การใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาดรู้เท่าทัน กิจกรรม เชียงของ เรียนรู้ สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.เชียงราย

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2565 (วันครึ่ง)

  อ่านต่อ
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายในกรณีละเมิดทางเพศทางเด็กออนไลน์ วันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์ร่วมพัฒนาไทย

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME