ข่าวและกิจกรรม

 • การอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วันที่ 1-3 เมษายน 2565 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน จ. เชียงใหม่ โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมจัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนา โรงเรียนคุ้มครองเด็ก : สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565

  อ่านต่อ
 • วันที่ 12 มกราคม 2565 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดกิจกรรม อบรมออนไลน์ เรื่อง รู้เท่าทันภัยออนไลน์

  อ่านต่อ
 • วันที่ 4 มกราคม 2565 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง YOUTUBER

  อ่านต่อ
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง อินโฟกราฟิก

  อ่านต่อ
 • งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาคู่มือดำเนินคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok

  อ่านต่อ
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การทำแผ่นป้ายโฆษณาขายของออนไลน์ 

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME