ข่าวและกิจกรรม

 • รับสมัครน้องผู้หญิงอายุ (15-18 ปี) ทั่วประเทศ จำนวน 50 คน กับภารกิจใหม่ของสายลับหญิง #2 Detecthon กับภารกิจ “เพื่อนหนูใครอย่าแตะ” สนับสนุนงานอบรมโดย Hanns Seidel Foundation Thailand ร่วมด้วย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ตำรวจไซเบอร์

  อ่านต่อ
 • ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มีโอกาสร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมของ Facebook ประเทศไทยในฐานะพาร์ทเนอร์หลักจากโครงการ We Think Digital

  อ่านต่อ
 • ครม. มีมติอนุมัติให้ วันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day)

  อ่านต่อ
 • ประกาศเจตนารมณ์ "ขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น สู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ" จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 งานประกาศเจตนารมณ์ ขับเคลื่อนสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จังหวัดนครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • ประกาศเจตนารมณ์ จัดงานวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ ก้าวสู่ระดับสากล ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ
 • นายกฯ ร่วมกิจกรรมวันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME