ข่าวและกิจกรรม

 • ทำดีสุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุน ตู้ปันสุข "พลังบุญ ปันสุข บรรเทาทุกข์ชาวคลองสาน" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตคลองสาน กทม.

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เอาใจทุกกลุ่มวัยสายโซเชียล จัดประกวดคลิปผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok แจกรางวัล 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 ภายใต้คอนเซปต์ ส่งความสุข สงกรานต์ออนไลน์ ห่างไกลโควิด

  อ่านต่อ
 • รับสมัครสมาชิก โครงการ เด็กไทยกอบกู้ภัยโควิด โดย ศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยในเด็กฯ และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Application & e-Book โดยได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ให้คุณครูจาก 11 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

  อ่านต่อ
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภายใต้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดต่อเด็กผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคาร KX ถ.กรุงธนบุรี

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒาไทย ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) เพื่อจัดอบรมเรื่องรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้กับน้อง ๆ ที่เป็นตัวแทนนักเรียนจาก 10 โรงเรียน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษา บางใหญ่ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

  อ่านต่อ
 • การประชุมกลุ่มย่อยแนวทางปฏิบัติของครูและโรงเรียนในกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME