ข่าวและกิจกรรม

 • วันที่ 4 มกราคม 2565 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง YOUTUBER

  อ่านต่อ
 • วันที่ 28 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง อินโฟกราฟิก

  อ่านต่อ
 • งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และให้คำแนะนำในการพัฒนาคู่มือดำเนินคดีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม The Palazzo Bangkok

  อ่านต่อ
 • วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การทำแผ่นป้ายโฆษณาขายของออนไลน์ 

  อ่านต่อ
 • เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมอบรมให้กับน้อง ๆ เรื่อง เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเรียนรู้ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

  อ่านต่อ
 • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ร่วมอบรมพัฒนาสายด่วนรับสายคดีอาชญากรรมไซเบอร์ 1441 ตำรวจคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ TICAC และอัยการ ณ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.

  อ่านต่อ
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่อง การตลาด 4P + 2P

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME