ข่าวและกิจกรรม

 • สวทช. ร่วมกับ กรมพินิจฯ และ HSBC จัดกิจกรรมการแข่งขันสร้างสื่อ ภายใต้แนวคิด COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง ให้โอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ สร้างสรรค์สื่อประกวดออนไลน์ หมดเขต 30 กันยายน 2564 นี้

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคเหนือ รุ่นที่ 8 วันที่ 4-5 กันยายน 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคใต้ รุ่นที่ 7 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ ในภาคเหนือและภาคอีสาน รุ่นที่ 6 วันที่ 7-8 สิงหาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมให้ความรู้นักศึกษาฝึกงานและเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ 2 สิงหาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อด้วยcanva ให้กับเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME