ข่าวและกิจกรรม

 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564

  อ่านต่อ
 • พิธีปฐมนิเทศโครงการ ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  อ่านต่อ
 • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร ไพรัช ธัชยพงษ์ ท่านประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ของเรา ที่ได้รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี พ.ศ. 2563

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์เรียนรู้เท่าทันสื่อ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกและวิดีโอด้วยมือถือ สำหรับ ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

  อ่านต่อ
 • ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล ด้วยเครื่องดื่มเฉาก๊วยเย็นชื่นใจคลายร้อน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  อ่านต่อ
 • ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ภายใต้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ให้กับศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญฯ จ.นครปฐม

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME