ข่าวและกิจกรรม

 • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสันกลางวิทยา จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เราคือใคร ตัวตนเราเป็นอย่างไรในโลกดิจิทัล โครงการขยายผลให้กับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมออกบูธในงาน Child Safe & Friendly Environment : ยุติความรุนแรงต่อเด็ก-ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และการเปิดตัวเพื่อเฉลิมฉลองอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็ก ความเห็นทั่วไปข้อ 26 ว่า ด้วยสิทธิเด็กและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระดับประเทศ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

  อ่านต่อ
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเท่าทันภัยทางเพศออนไลน์ในยุคดิจิทัล ภายใต้หลักสูตรป้องกันการล่วงละเมิด ทางเพศในเด็กนักเรียน(พอกันทึกรูมมิ่ง) วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

  อ่านต่อ
 • เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู แกนนำเยาวชน และอาสาสมัคร สู้ภัยออนไลน์ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล จ.นครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ให้กับแกนนำอาสามัคร จำนวนวน50 คน และนักเรียน จำนวน 55 คน หัวข้อ ภัยรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมโคราชโฮเด็ล ห้องทวีทรัพย์ จ.นครราชสีมา

  อ่านต่อ
 • อบรมเยาวชนไทยใช้สื่อสร้างสรรค์ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ หัวข้อ การรู้เท่าทันสื่อการสร้างความปลอดภัยจากโลกออนไลน์ในยุคดิจิทัล วันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนคำบงเจริญสุข จ.อุดรธานี สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กิจกรรมในการขับเคลื่อนเมืองรู้เท่าทันสื่อ

  อ่านต่อ
 • สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ Cyberbullying รู้ Young ว่าไม่ดี วันที่ 8 ตุลาคม 2566 สนับสนุนโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME