ข่าวและกิจกรรม

 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและแกนนำเยาวชน สู้ภัยออนไลน์ ณ รร.ศิวา จ. พัทลุง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ก้องสกุล จันทราช เป็นประธานการประชุมร่วมกับส่วนราชการหลักในจังหวัดพัทลุง เพื่อวางแผนงานป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมพัฒนา อสม. อพม. ป้องกันเฝ้าระวังภัยออนไลน์และอบรมพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อ ณ จามจุรี รีสอร์ท จ.ลำพูน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ จัดอบรมพัฒนาตำรวจราชบุรี เกี่ยวกับคดีออนไน์ ในกิจกรรม “โต้กลับ รับมือ คดีอาชญากรรมออนไลน์” สำหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทใจดอทคอม มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จำนวน 237 ห่อ ประมาณ 4 พันกว่าชิ้น ให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ต ร่วมกับ เทใจดอทคอม ทำแคมเปญระดม เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ จำนวน 278 ห่อ 5 พันกว่าชิ้น ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง 9 ชุมชน ในเขตร่มเกล้าและลาดกระบัง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Terre des Hommes Netherlands จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะผู้บังคับใช้กฎหมายในคดีละเมิดทางเพศเด็กออนไลน์ วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมวีวิช จ. ขอนแก่น

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME