ข่าวและกิจกรรม

 • อบรมออนไลน์รู้เท่าทันภัยออนไลน์และสร้างสื่อเบื้องต้น เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 11 กันยายน 2565 (9 ชั่วโมง / 1 วัน) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมออนไลน์ เรื่อง cyberbullying กับเครือข่าย OSCC Consulting วันที่ 10 กันยายน 2565

  อ่านต่อ
 • students workshop พอกันที่ Grooming วันที่ 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดกิจกรรม พอกันที Grooming รู้เท่าทันภัยล่อล่วงละเมิดทางเพศเด็ก วันที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวชิรวิทย์ จ.เชียงใหม่

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมเยาวชนแกนนำเยาวชน ROAR เพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ วัฒนา วิลเลจ รีสอร์ท จ. ตาก

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมจัดอบรมการใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (Train the Trainer) ณ โรงแรม Monte Maesot Hotel อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565

  อ่านต่อ
 • อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 7 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME