ข่าวและกิจกรรม

 • ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ภายใต้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ให้กับศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญฯ จ.นครปฐม

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูยุคดิจิทัลให้กับคุณครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สนับสนุนโดย มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี

  อ่านต่อ
 • จอยลดา อุ๊กบี มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จำนวน 30,000 บาท จากนักเขียนและนักอ่านจอยลดา

  อ่านต่อ
 • อบรมสูงวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ด้วยหลักสูตร ออนไลน์ (E-Learning) สร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้อง Bangkok Meeting Centerอาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 พญาไท กทม. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม รู้เท่าทันสื่อและการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้กับวัยเก๋าในเขตยานนาวา ณ วัดทองบน วันที่ 30 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวปฏิบัติของครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองต่อกรณีล่วงละเมิดต่อเด็กและยาวชน โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี วันที่ 25 ตุลาคม 2563

  อ่านต่อ
 • โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME