ข่าวและกิจกรรม

 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมเป็นวิทยากร การอบรม โครงการเสริมสร้างแกนนำเด็กและ เยาวชน รู้เท่าทันภัยคุกคามทางเพศการถูกลวนลามจากโลกออนไลน์ (Sextortion) จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ราชบุรี วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2566

  อ่านต่อ
 • เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ ถ.รัชดา

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับ “การคุ้มครองเด็ก” จัดโดย มูลนิธิฮันส์ ซีเดล จัดการกับ Mr. Bernhard Egger ผู้บังคับการตํารวจอาชญากรรมบาวาเรียน วันที่ 26-27 เมษายน 2566

  อ่านต่อ
 • ขอเชิญชวนร่วมงานเสวนา เปิดวิสัยทัศน์พรรคการเมืองไทยกับนโยบายคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนอุดรธานีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

  อ่านต่อ
 • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2566

  อ่านต่อ
 • Girls in Tech Detecthon Detecthon 2 กับภารกิจเพื่อนหนูใครอย่าแตะ สนับสนุนโดย Hanns Seidel Foundation Thailand และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ณ โรงแรม TK Palace แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-9 เมษายน 2566

  อ่านต่อ

ดูทั้งหมด


HOME