อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับผู้พิการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับคนผู้พิการ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จ.นนทบุรี จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล