อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสติน มักกะสัน กทม.

อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัมนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสติน มักกะสัน กทม.