อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสติน มักกะสัน กทม.

อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัมนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอีสติน มักกะสัน กทม.