อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคอีกสาน วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

     อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคอีสาน โดยมีผู้สูงอายุและน้อง ๆ จากโรงเรียนโสตศึกษา จ.ขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound