อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคเหนือ วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

อบรมการพัฒนาทักษะด้านการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายบนสมาร์ทโฟน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ รอบภาคเหนือ โดยมีผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัมนาไทย สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย