อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคเหนือ วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคเหนือ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย