อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคใต้ วันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมซีวิว โรงแรมวีว่าโฮเทล จ.สงขลา

อบรมการพัฒนาทักษะด้านการเปิดร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้สูงอายุ รอบภาคใต้  โดยมีสหพันธ์กลุ่มอาชีพเทศบาลเมืองเขารูปช้างเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 19-20 กันยายน 2563  ห้องประชุมซีวิว โรงแรมวีว่าโฮเทล จ.สงขลา