อบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ วันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผ่านพ้นไปแล้วกับงานอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรพัฒนาสังคมเพื่อคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเซลาโน โรงแรมปาลาซโซ่ กทม. โดย Hanns Seidel Foundation ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ชมรมพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อเรื่อง "การแสวงหาประโยชน์ทางเพศออนไลน์" โดยมีวิทยากรเสวนาได้แก่

  • ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  • นางสาววิลีญาศนีย์ ริญญา โครงการ Lift International
  • นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • นางจุฑาภัค มีฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิเวศน์
  • และดำเนินรายการโดย ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช

แถมยังได้ลองคิด ฝึกปฏิบัติถึงขั้นตอนกระบวนการในการช่วยเหลือเด็กในสถานการณ์จำลองอีกด้วย โดยมี ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงส์มณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยและศูนย์ไทยฮอตไลน์ มาเป็นวิทยากรพิเศษให้กับผู้เข้าอบรมในรอบนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษจาก นพ.ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ กับหัวข้อ "การทำงานกับผู้มีบาดแผลทางใจ" ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสภาวะจิตใจและการปฏิบัติตัวต่อเด็กในเบื้องต้นได้อย่างดี