โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 โครงการไทยฮอตไลน์ โดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย Terrs Des Hommes Netherland จัดอบรม "ครูแกนนำในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์" ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี  โดยการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมครูในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส ในการใช้ Canva ทำสื่อให้ความรู้ สื่อรณรงค์ เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound