มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม รู้เท่าทันสื่อและการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้กับวัยเก๋าในเขตยานนาวา ณ วัดทองบน วันที่ 30 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรม เรียนรู้เท่าทันสื่อและการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้กับพี่ ๆ วัยเก๋าในเขตยานนาวา จัดอบรม รู้เท่าทันสื่อและการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound