อบรมสูงวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ด้วยหลักสูตร ออนไลน์ (E-Learning) สร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้อง Bangkok Meeting Centerอาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 พญาไท กทม. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

อบรมสูงวัยรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ด้วยหลักสูตร ออนไลน์ (E-Learning) สร้างความตระหนักรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ ห้อง Bangkok Meeting Centerอาคารวรรณสรณ์ ชั้น 11 พญาไท กทม. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound