จอยลดา อุ๊กบี มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จำนวน 30,000 บาท จากนักเขียนและนักอ่านจอยลดา

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  ขอขอบคุณทางจอยลดา อุ๊กบี ที่ให้เกียรติเราได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้สร้างความตระหนักกับน้อง ๆ เด็กเยาวชนและสังคมไทย เพื่อต่อต้านการกลั่นแกล้งระรานทางไซเบอร์ หรือ Cyber Bullying 

ขอบคุณผู้อ่านจอยลดา ที่มีส่วนเพิ่มยอดการอ่านนิยายในโครงการ ทำให้มูลนิธิฯ ของเราทั้งสองได้รับเงินบริจาคไปใช้ทำงานเพื่อสังคมต่อไป ค่ะ