มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูยุคดิจิทัลให้กับคุณครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สนับสนุนโดย มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดโครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูยุคดิจิทัล ให้กับคุณครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดย มูลนิธิไอทีตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound