ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ภายใต้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ให้กับศูนย์ฝึกฯ บ้านกาญฯ จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ภายใต้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ให้กับศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จ.นครปฐม

ทั้งนี้เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชน ได้นำไปใช้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

ทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่ง
#มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound