ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล ด้วยเครื่องดื่มเฉาก๊วยเย็นชื่นใจคลายร้อน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ThaiGiving (ไทยกิฟวิ่ง) ขอส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล ด้วยเครื่องดื่มเฉาก๊วยเย็นชื่นใจคลายร้อน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 รวม 4 จุด ได้แก่ โลตัสพระราม4 โบสถ์พระมหาไถ่ วัดคลองเตยใน และ สนามฟุตบอลโปโลปาร์ค