ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร ไพรัช ธัชยพงษ์ ท่านประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ของเรา ที่ได้รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร ไพรัช ธัชยพงษ์ ท่านประธานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ของเรา ที่ได้รับพระราชทาน “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ https://www.rita.or.th/ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสูงสุดแก่คนไทยผู้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติ อันมีผล
งานเป็นที่ประจักษ์และเป็นรูปธรรม รางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย เงินรางวัล 2,000,000 บาท เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน และโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 
พวกเราซึ่งเป็นพนักงานที่ทำงานเพื่อสังคมตามแนวนโยบายของท่านอาจารย์ไพรัชมาโดยตลอด รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นยิ่งนัก ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
 
 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound