อบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อด้วยcanva ให้กับเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

อบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อด้วย canva ให้กับเครือข่ายเด็กและเยาวชน คนทำงานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดย ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิอินเทอร์เน็ต และ ECPATfoundation

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound