อบรมให้ความรู้นักศึกษาฝึกงานและเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน วันที่ 2 สิงหาคม 2564

อบรมให้ความรู้นักศึกษาฝึกงานและเจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนเรื่องพลเมืองดิจิทัลและการสร้างสื่อเพื่อการณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound