อบรมออนไลน์ วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผู้สูงอายุ ในภาคใต้ รุ่นที่ 7 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้จัดอบรมออนไลน์ "วิทยากรตัวคูณ รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล" รุ่นที่ 7 สำหรับผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) ที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในภาคใต้ ผ่านโปรแกรม zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound