สวทช. ร่วมกับ กรมพินิจฯ และ HSBC จัดกิจกรรมการแข่งขันสร้างสื่อ ภายใต้แนวคิด COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง ให้โอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ สร้างสรรค์สื่อประกวดออนไลน์ หมดเขต 30 กันยายน 2564 นี้

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดยการสนับสนุนของ ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันสร้างสื่อ ภายใต้แนวคิด “COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง” กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารเอชเอสบีซี ให้การสนับสนุน

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ว่าต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะทางด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมทำในยามว่าง โดยเฉพาะช่วงปิดเมืองเพราะสถานการณ์โควิด การได้ทำงานที่ท้าทายภายใต้ข้อจำกัดในช่วงนี้จะเป็นการระเบิดความคิด ปล่อยพลัง และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการใช้ไอทีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ น้อง ๆ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันใน 3 รูปแบบ โดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ หนังสั้น คลิป TikTok และออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลเงินสดมากกว่าสามหมื่นบาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงสำหรับน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

- คุณสุพิชฌาย์ ชัยธัมมะปกรณ์
- Supidcha.c@hotmail.com
- โทร. 080 051 6556