วันที่ 20 กันยายน 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์เรื่องจิตอาสาจิตสาธารณะ

วันที่ 20 กันยายน 2564 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อบรมออนไลน์เพื่อเรียนรู้เรื่องจิตอาสาจิตสาธารณะ เพราะสังคมไม่ต้องการคนเก่งอย่างเดียว แต่ต้องการ คนดีด้วย เก่งด้วย จึงจะนำความรู้ความสามารถและความเก่งมาช่วยพัฒนาสังคมประเทศชาติ โดยมีพี่ต่อเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถโรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC หลังเรียนรู้วันนี้ให้น้อง ๆ ไปสำรวจตัวเองว่ามีความสามารถหรือความชอบอะไร น้องหลายคนบอกชอบเต้น บางคนบอกทำอาหารเก่ง บางคนบอกเข้าป่าเก่ง ฯลฯ

มูลนิธิฯ จะสนับสนุนและเปลี่ยนความรักความชอบและความสามารถนั้นเป็นโครงการจิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound