มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์เรื่องการเงินและการออม วันที่ 4 ตุลาคม 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอบรมออนไลน์เพื่อเรียนรู้เรื่องการเงินและการออม โดย หลักการง่าย ๆ รายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับ ถึงจะมีเงินออมเอาไว้ใช้ยามเจ็บป่วย เหตุจำเป็น อยากเรียนต่อ ลงทุน หรือเก็บไว้ใช้ตอนวัยเกษียณ ก็ไม่เดือดร้อน อยากจะมีเงินออมเริ่มจากการวางแผนจัดการการเงินให้ดี ได้มาเท่าไหร่หักส่วนหนึ่งออมก่อนเลย ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัดได้ก็ประหยัด รางวัลชีวิตเช่นไปเที่ยวปีละครั้งหรือซื้อของที่อยากได้นาน ๆ ครั้งก็ทำได้พอชื่นใจ มีคลิปการ์ตูน ตัวอย่างจากน้องนนนี่ ยูทูบเบอร์ ก็มีเงินออมแม้จะยังเป็นนักเรียน ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound