งานสัมมนาและเปิดตัวเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างก้าวกระโดด วันที่ 5 ตุลาคม 2564

งานสัมมนาและเปิดตัวเว็บไซต์ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ www.earlychildhoodbookbank.com นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างก้าวกระโดด ผู้เข้าร่วมงานออนไลน์เช้านี้ 530 คน อยู่กันต้นจนจบแสดงว่าเป็นผู้สนใจจริงจัง ซึ่งไม่ผิดหวัง เพราะทุกท่านได้เครื่องไม้เครื่องมือไปจัดกิจกรรมพัฒนาลูกน้อยตามแนวทางโรงเรียนวอลดอร์ฟ พัฒนาเด็กจากส่วนลึกที่สุดของจิตใจ

ขอขอบคุณ ผู้จัดการกองทุน สสส. คุณหมอสุปรีดา ผู้จัดการแผน 11 คุณหมอโพโรจน์ คุณกษมา ผช.ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.สราวุธ ผอ.มูลนิธิศุภนิมิต ครอบครัวเรไรรายวัน หมอแพม และที่สุดคือ หัวเรือใหญ่ พี่เจ สุดใจ พรหมเกิด และทีมงานน้อง ๆ มูลนิธิและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน