วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์ เรื่องการสื่อสารสร้างสรรค์

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเรียนจำนวน 2 โรงเรียน เท่านั้นที่เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการสื่อสารสร้างสรรค์ เนื่องจากมีเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทำให้ไฟดับ และอินเทอร์เน็ตเสียหาย โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ โรงเรียนตชด สนับสนุนโดย HSBC

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound