วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการบริหารจัดการกับวิกฤตบนโลกออนไลน์ สนับสนุนโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จัดอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เรื่อง การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการบริหารจัดการกับวิกฤตบนโลกออนไลน์ สนับสนุนโดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound