มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมจัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนา โรงเรียนคุ้มครองเด็ก : สู้ภัยออนไลน์ วันที่ 19 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมจัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนา โรงเรียนคุ้มครองเด็ก : สู้ภัยออนไลน์

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคุณครูที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 500 คน เพื่อการดูแลจัดการกับปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ในโรงเรียนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์