มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จ. ราชบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565จังหวัดราชบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สื่อของเด็กและเยาวชน ยกวาระสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการทันที

ท่านอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่เอื้ออำนวยในการประสานจัดการประชุมราชบุรีสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound