อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการอาชีพ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ สนับสนุนโดย HSBC

วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน โดย มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สนับสนุนโดย ธนาคารเอชเอสบีซี และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการอาชีพ ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound