มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สสส. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ระยะสั้น เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากไซเบอร์บูลลี่และวิธีดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รับมือภัยคุกคามทางเพศ รู้เท่าทันกลโกงออนไลน์พร้อมวิธีรับมือ

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สสส. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ระยะสั้น เรียนรู้วิธีป้องกันตนเองจากไซเบอร์บูลลี่และวิธีดูแลช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รับมือภัยคุกคามทางเพศ รู้เท่าทันกลโกงออนไลน์พร้อมวิธีรับมือ 
 
เลือกเรียนได้ทั้ง 3 หัวข้อ
  • 29 มิ.ย.65 หัวข้อ รับมือการคุกคามทางเพศออนไลน์
  • 12 ก.ค.65 หัวข้อ ทำอย่างไรเมื่อซื้อของออนไลน์ ไม่ตรงปก
  • 20 ก.ค.65 หัวข้อ เอาตัวรอดเมื่อถูกกลั่นแกล้งระรานทางไซเบอร์ (Cyberbulling)
 
>> เรียนเวลา 16.30-18.30 น. ทางระบบซูมออนไลน์
>> เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนจบมีรับเกียรติบัตร
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : CUVIP Project
 
 
 
 
 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound