อบรมออนไลน์โครงการ เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 7 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

อบรมออนไลน์โครงการ "เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์" รุ่นที่ 7 (ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 (วันครึ่ง) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้สูงวัยให้อยู่กับยุคดิจิทัลอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound