อบรมออนไลน์รู้เท่าทันภัยออนไลน์และสร้างสื่อเบื้องต้น เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 11 กันยายน 2565 (9 ชั่วโมง / 1 วัน) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รู้เท่าทันภัยออนไลน์และสร้างสื่อเบื้องต้น เก๋าเข้าใจ ภัย (ออนไลน์) เป็นศูนย์ รุ่นที่ 10 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 11 กันยายน 2565 (9 ชั่วโมง / 1 วัน) จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้สูงวัยให้อยู่กับยุคดิจิทัลอย่างมีความสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound