มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยร่วมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ วันที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

วันที่ 14 กันยายน 2565 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ วังคีรี ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมหารือกับคณะทำงานขับเคลื่อเมืองรู้เท่าทันสื่อภายใต้กรรมาธิการวุฒิสภา และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของจ.นครราชสีมา ร่วม 20 หน่วยงาน เตรียมผลักดันให้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัด 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องเมืองรู้เท่าทันสื่อ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา นอกจากนครราชสีมาจะเป็น Smart city แล้ว ต้องผลักดันให้เป็น Smart Media Literacy อีกด้วย
 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound