มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัด อบรมวัยเก๋าเท่าทันสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี วันที่ 28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยหนุนเสริมงานราชบุรีเมืองรู้เท่าทันสื่อ จัดอบรม วัยเก๋าราชบุรีก็รู้เท่าทัน สร้างสรรค์สื่อดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound