อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เก๋าเข้าใจ ภัย(ออนไลน์)เป็นศูนย์" วันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรงสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เก๋าเข้าใจ ภัย(ออนไลน์)เป็นศูนย์" วันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรงสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องภัยออนไลน์ที่เจาะจงกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเป้าหมายและเรียนตัดต่อวิดีโอสนุก ๆ ให้สมกับเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล โดยมีท่าน เจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน