ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มีโอกาสร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมของ Facebook ประเทศไทยในฐานะพาร์ทเนอร์หลักจากโครงการ We Think Digital

ทีมงานมูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ มีโอกาสร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมของ Facebook ประเทศไทยในฐานะพาร์ทเนอร์หลักจากโครงการ We Think Digital ✌️
 
Meta ร่วมมือกับโคแฟค ประเทศไทย (Cofact) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และไซด์คิก เปิดตัวแคมเปญ #โซเชียลด้วยใจ ส่งเสริมบทบาทของพลเมือง (Civic Education) และการมีส่วนร่วมเชิงบวกและมีความรับผิดชอบ (Civic Engagement) บนโลกออนไลน์
 
โดยงานนี้ทาง Meta มี Surprise ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน นั่นก็คือ ทดลองเล่น Beat Saber และยังมีห้องประชุมเสมือนจริงได้ทดลองกันอีกด้วย โดยมีตัว Avatar แทนผู้เข้าร่วมประชุมของอีกฝ่ายด้วย นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ การทำงาน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลงตัวกับยุคสมัยนี้จริงๆค่ะ แต่อย่าลืมเท่าทันสื่อ เท่าทันภัยออนไลน์กันด้วยนะคะ