มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ ให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2566

 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จัดกิจกรรมการเรียนรู้เด็กและเยาวชนสู้ภัยออนไลน์ โดยให้ความรู้ ติดอาวุธ และมอบเครื่องมือในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการและแกนนำเด็กเยาวชน 50 คน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด