มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นวิทยากรการบรรยาย การปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยทางเพศออนไลน์ ณ หอประชุมโรงเรียนม้ธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 25 มิถุนายน 2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นวิทยากรการบรรยาย เรื่อง "การปกป้องและคุ้มครองเด็กจากภัยทางเพศออนไลน์" ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยทางโรงเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเรื่องของ ภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การคุกคามทางเพศ การกรูมมิ่งเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การป้องกันและการเฝ้าระวัง รวมถึงหน่วยงานที่กี่ยวข้องในการรับแจ้งเหตุ
 
กิจกรรมดีๆจัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ณ หอประชุมโรงเรียนม้ธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
 
 
 
 
 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound