ประชุมออนไลน์ชี้แจงกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลและความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย (กลุ่มโรงเรียน ตชด.) วันที่ 28 มิถุนายน 2566

ประชุมชี้แจงกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลและความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชนกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย (กลุ่มโรงเรียน ตชด.) ขอขอบคุณท่านพลตำรวจตรี ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช. ตชด. และคุณรสกมล วงศ์เชาวนาถ Head of Corporate Sustainability ธนาคารเอชเอสบีซีประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้กำลังใจครูนักเรียนโรงเรียน ตชด 15 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ

มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำงานกับน้อง ๆ รร.ตชด. พวกเราจะทุ่มให้หมดตัวหมดใจ ขอบคุณโอกาสดีดีในการถวายงาน  มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ เสริมสร้างขีดความสามารถ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลเยาวชน สนับสนุนโดย HSBC อบรมออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

 

>> สามารถติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ <<


▶️ Facebook: https://www.facebook.com/INETFOUNDATION
▶️ LINE@: http://nav.cx/61dm39J หรือ @inetfound